marți, 27 septembrie 2016

Grupul de discuţii pentru părinții elevilor din clasa pregatitoare "Copilul meu începe școala..." (1)

Mulţumim părinţilor participanţi la Grupul de discuţii "Copilul meu începe școala..."! 
În cadrul activității am structurat împreună răspunsuri la următoarele întrebări:
-        Ce se întâmplă cu copilul care crește? (Profilul psihologic al școlarului mic)
-          Cum pregătesc copilul pentru școală?
-          De ce clasa pregătitoare este la școală?
-          Cum putem greși, ca părinți, față de micul școlar?
 
Mai multe AICI

marți, 24 mai 2016

NOU!!! Revista Cronicile Scolii 27, Nr 12

Dragii noștri,

Cu bucurie vă anunțăm că a apărut revista noastră!!!

Revista Cronicile Şcolii 27
Nr. 12

An școlar 2015 - 2016

REVISTA ŞCOLII - Proiect educaţional de dezvoltare a abilităţilor de comunicare şi de formare a unor competenţe jurnalistice


Ea poate fi citită/descărcată AICI:

http://cronicilescolii27.blogspot.ro/2016/05/nr-12_24.html

Vă invităm să o accesați!

Profesor coordonator consilier şcolar Eta Şerbănoiu
econsiliere.blogspot.ro

miercuri, 11 mai 2016

Calendarul Evaluarii Naționale la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a

Toate informațiile privind metodologia și calendarul desfășurării examenelor se găsesc pe site-ul www.ismb.edu.ro .

Colectivul școlii în anul școlar 2015-2016


NUMELE ŞI PRENUMELE
NUMELE ŞI PRENUMELE
1 Vătui Simona Alina           Director
 37 Smărăndescu Diana   Prof.lb. latină
2 Iatan Vasilica              Director adjunct
 38 Manea Ioana              Prof.matematică
3 Vărzăruș Mioara              Prof.înv.primar
 39 Baraitaru Pompiliu     Prof. matematică
4 Dumitrache Mihaela        Prof.înv.primar
 40 Popescu Marilena       Prof.matematică 
5 Dudău Irina                      Prof.înv.primar
 41 Gândac  Daniela         Prof.chimie
6  Fierăscu Ştefania Emilia     învățătoare                     
 42  Tomovici Marilena    Prof.fizică
7 Constantinescu Victoria   Prof.înv.primar           
 43 State Elena                  Prof. istorie
8 Cristoaei Nicoleta            Prof.înv.primar
 44  Sandu Mihai              Prof. matematică
9 Ionescu Constanța            Prof.înv.primar
 45 Găină Ileana                Prof. muzică
10 Nigai Nicoleta                Prof.înv.primar
 46 Canacheu Mihaela      Prof. geografie    
11 Tudor Cristina                Prof.înv.primar
 47 Rădulescu Ana Camelia Prof. geografie  
12 Cepraga Ana Maria        Prof.înv.primar
 48 Costescu Mariana        Prof.biologie    
13 Ghica Florentina            Prof.înv.primar
 49 Vasiliu Cristina           Prof. biologie   
14 Niculae Ruxandra          Prof.înv.primar
 50 Otăranu Raluca            Prof.religie
15 Udma Daniela                    învățătoare            
 51 Balahura Ovidiu          Prof.religie
16 Cozac Cristina               Prof.înv.primar
 52 Stoica Flavia Maria     Prof. desen 
17 Neculaescu Corina         Prof.înv.primar
 53 Lobodan Gabriela        Prof. lb. română
18 Tița Rodica Elena          Prof.înv.primar
 54 Ionescu Liliana            Prof. matematică
19 Manolescu Carolina           învățătoare
 55  Ioniță Dragoș Andrei  Prof. ed.fizică         
20 Cristescu Ana                     învățătoare
 56 Ionașcu Florentina        Prof.ed.fizică
21 Sasu Claudia                  Prof.înv.primar
 57 Cozma Laura                Prof. ed.fizică
22  Arsene Georgiana Daniela Prof. înv. prim                                    
 58 Enache Dana Alexandra Prof.ed.fizică
23 Herghelegiu Jeni            Prof.înv.primar
 59 Tănase Daniel Florin     Prof. ed.fizică
24 Rădulescu Mirela           Prof.înv.primar
 60 Pitu Mariana                 Prof.  ed. tehnol
25 Paul  Jeana Doina           învățămâtoare
 61 Răduț Olimpia              Educatoare
26 Ursu Sînziana lorena     Prof.înv.primar
 62 Teodorescu Salomeia   Educatoare
27 Stănescu Ileana                  învățătoare
 63 Baltag  Corina                secretar șef
28 Bitănescu Irina              Prof. lb.română
 64 Andrian Ina Miruna       contabil
29 Burlacu Veronica          Prof. lb.română
 65 Aleca Elena                    secretar
30 Mocanu Roxana  G       Prof. lb.română
 66 Radu Eleonora                ad-tor patrim.
31 Gurițanu Rodica            Prof. lb.franceză
 67 Baltag Lică                      bibliotecar
32 Ștefănuț Cristiana         Prof. lb.franceză
 68 Sincu Florentina                îngrijitor
33Georgescu Ana Maria    Prof.lb.engleză
 69 Păun Mariana                    îngrijitor
34 Galan Laura Angela      Prof. lb.română
 70  Rus Constanța                  îngrijitor                           
35 Cuţitei  Roxana             Prof. lb.română
 71 Gerotă Doina                     îngrijitor
 36 Bulie Adrian                Prof. lb.română
 72 Cristache Mihai Rivelinio    paznic

joi, 7 aprilie 2016

Informare MECTSAPEL

pentru selecția profesorilor în grupurile de lucru pentru elaborarea curriculumului pentru disciplinele / domeniile de studiu obligatorii din învățământul gimnazial
A. Obiectivele selecției:Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice organizează selecția profesorilor în vederea constituirii grupurilor de lucru pentru elaborarea curriculumului pentru disciplinele / domeniile de studiu obligatorii din învățământul gimnazial. Profesorii selectați vor desfășura activitățile de proiectare a programelor școlare pentru gimnaziu.
Grupurile de lucru, corespunzătoare disciplinelor / domeniilor de studiu vor fi formate din câte 15 cadre didactice de specialitate din învăţământul preuniversitar care dețin minimum gradul didactic II şi din cadre didactice de specialitate din învățământul universitar.

Pentru toate detaliile accesați www.edu.ro// apel selectie GLC_5_aprilie2016 vs4. pdf