sâmbătă, 27 decembrie 2014

Simpozion ”Revoluția din decembrie 1989”

         În data de 10 decembrie 2014 a avut loc la sediul Institutului Revolutiei Române din Decembrie 1989 simozionul cu tema ”Revoluția din decembrie 1989” la care au fost invitați profesorii de istorie din capitală, membrii Institutului și invitați de marcă. Au luat cuvântul, printre alții Alexandru Mironov, Gelu Voican Voiculescu, Claudiu Iordache etc. Invitații au fost solicitați să împărtășească din experiența domniilor lor din timpul Revoluției din 1989, facând precizări privind evenimentele din Timișoara, București, dar și legate de deciziile din ziua de 25 decembrie 1989 și execuția soților Ceaușescu. Discuții aprinse, controverse istorice, mărturii ale participanților... pe scurt un moment important in rememorarea evenimentelor din 1989.
 
 prof. Elena State
 


În așteptarea sărbătorilor de iarnă

       Joi, 18.12.2014, in holul mare al școlii noastre a avut loc o frumoasă serbare realizată de prof. de educație muzicală, Ileana Găină și prof. de religie, Ovidiu Balahura. Programul susținut de elevii școlii coordonați de cei doi profesori dedicați a constat din colinde și obiceiuri de iarnă. Este de apreciat munca depusa de acești dascăli pentru păstrarea tradițiilor poporului nostru si continuarea lor prin intermediul copiilor.
sâmbătă, 29 noiembrie 2014

Festivalul șanselor tale - 2015

       Ca în fiecare an și in 2014 a fost realizată în școala noastră activitatea intitulată ”Festivalul șanselor tale”. Astfel, în perioada 24-28 noiembrie, au fost desfășurate diferite activități având ca temă principală stilurile de învățare.
       La clasa a VII-a A, în cadrul orei de dirigenție au fost reamitite principalele stiluri de învățare, apoi elevii au facut o serie de comparații între sistemele de învățământ din România, Finlanda , Anglia și Germania.
       În cadrul orelor de istorie, în cadrul acestei săptămâni, elevii și-au desfășurat majoritatea orei prezentând și analizând proiecte interdisciplinare ce au combinat istoria cu arta, geografia și literatura, precum și cu analiza surselor istorice documentare.
1 Decembrie 2014 în Școala Gimnaziala nr. 27

        Ziua națională a României a fost serbată în școala noastră vineri, 28 noiembrie 2014. La clasele din ciclul primar s-a organizat în cadrul pauzei mari o hora în curtea școlii la care au participat atât copiii ât și cadrele didactice.
        În schimbul doi s-a realizat o frumoasă evoluție a corului școlii, coordonată de d-na prof. Ileana Găină. Evoluția copiilor a fost deschisa de d-na prof. Elena State care a prezentat adunării câteva aspecte legate de semnificația istorică a zilei aniversate.sâmbătă, 8 noiembrie 2014

COLECTIVUL ȘCOLII ÎN ANUL ȘCOLAR 2014-2015


1  Vătui Simona Alina          director
2  Iatan Vasilica             director adjunct
3  Vărzăruș Mioara              învățătoare
4  Dumitrache Mihaela        învățătoare
5  Rădescu  Irina                  învățătoare
6  Modoran Elena                învățătoare
7  Badea Elena                    învățătoare
8  Cristoaei Nicoleta            învățătoare
9  Ionescu Constanța           învățătoare
10 Nigai Nicoleta               învățătoare
11 Tudor Cristina               învățătoare
12 Cepraga Ana Maria       învățătoare
13 Ghica Florentina           învățătoare
14 Niculae Ruxandra         învățătoare
15 Popescu Ioana                învățătoare      
16 Cozac Cristina               învățătoare
17 Neculăescu Corina        învățătoare
18 Tița Rodica Elena         învățătoare
19 Manolescu Carolina      învățătoare
20 Cristescu Ana                învățătoare
21 Sasu Claudia                 învățătoare
22 Bucur Constanța           învățătoare
23 Herghelegiu Jeni           învățătoare
24 Rădulescu Mirela          învățătoare
25 Pâslariu Angelica          învățătoare
26 Ursu Sînziana Lorena     învățătoare
27 Stănescu Ileana              învățătoare
28 Bitănescu Irina           lb.rom.
29 Burlacu Veronica       lb.rom.
30 Mocanu Roxana         lb. rom
31 Gurițanu Rodica       lb. fran.
32 Ștefănuț Cristiana      lb.fran.
33Georgescu Ana Maria lb. eng.
34 Galan Laura Angela     lb.eng.
35 Maiș Alina Florentina  lb.eng
 36 Bulie Adrian               lb.eng.
 37 Barbu Suraj Marius   lb. latină
 38 Manea Ioana                matem.
 39 Baraitaru Pompiliu      matem
40 Popescu Marilena          matem.
 41 Gândac  Daniela         chimie
 42  Cană Laurențiu            fizică
 43 State Elena                   istorie
44 Șerbănoiu Elena        cultură civică; consilier psihopedagog
 45 Marin Doina                 cultură civică
 46 Canacheu Mihaela          geografie
 47 Rădulescu Camelia         geografie
 48 Costescu Mariana            biologie
 49 Vasiliu Cristina               biologie
 50 Otăranu Raluca             religie
 51 Balahura Ovidiu            religie
 52 Stoica Flavia Maria    educație plastică
 53 Rusu Artemis Diana      educație plastică
 54 Mărășteanu Relu        educație plastică
  55 Ionașcu Florentina        educație fizică
 56 Cozma Laura               educație fizică
 57 Enache Dana Alexandra    educație fizică
58 Tănase Daniel Florin      educație fizică
 59 Pitu Mariana            educație tehnologică
 60 Găină Ileana                educație muzicală
 61 Teodorescu Salomeia     educatoare
 62 Răduț Olimpia              educatoare
 63 Baltag Corina        secretar șef
 64 Aleca Elena                secretar
 65 Radu Eleonora    administrator patrimoniu
 66 Baltag Lică             bibliotecar