luni, 16 februarie 2015

ÎNSCRIEREA LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR

Informaţii suplimentare despre metodologia de înscriere a copiilor la clasele pregătitoare găsiţi la următoarea adresa:

http://www.edu.ro/index.php/legaldocs/22561

Informații referitoare la circumscripția școlară găsiți la următoarea adresă:http://ismb.edu.ro/index.php/inscriere-invatamantul-primar-2013/632-inscrierea-in-invatamantul-primar-2015

Toate aceste informaţii legate de înscrierea în învăţământul primar le puteţi gasi şi la avizierul şcolii.


Informaţii privind testarea CMBRAE. Mai multe informatii privind programările se gasesc pe site-ul : http://www.cmbrae.ro/


SĂLILE PENTRU CLASA PREGATITOARE 2015/2016


ÎNSCRIERI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 2015/2016

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CLASA PREGĂTITOARE:
                     
-          Copie + original certificat de naştere;
-          Copie + original carte de identitate părinţi (susţinători legali), copie hotărâre divorţ;
-          Folie de plastic;
-          Pentru copii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 01.09.2015 – 31.12.2015, părinţii vor putea face înscrierea pe baza rezultatului evaluării psihosomatice, în cazul în care copilul nu a frecventat la gărdinița evaluarea se face la sediul CMBRAE (în incinta Școlii nr.145)
-          Adeverinţă medicală cu menţiunea ”apt pentru școală”

PENTRU CRITERIILE GENERALE DE DEPARTAJARE SUNT NECESARE URMĂTOARELE ACTE:

-          Certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
-          Certificatul de deces al părintelui/părinţilor copilului;
-          Confirmarea fratelui/surorii care frecventează şcoala;

PENTRU CRITERIILE SPECIFICE DE DEPARTAJARE SUNT NECESARE URMĂTOARELE ACTE:

-          Copie de pe cartea de identitate a bunicilor/rudelor  cu adresa în circuscripția școlară;
-          Cofirmarea prin adeverină a înscrieii la grădiniţele din circumscripția școlară;
-          Confirmarea absolvirii Școlii Gimnaziale nr.27 de catre unul din fraţi/surori;
-          Adeverinţă de la locul de muncă , aflat in circumscriptia scolara,  al părintelui/părinţilor

PENTRU OBŢINEREA EVALUĂRII PSIHOSOMATICE DE LA CMBRAE ESTE NECESAR SĂ AVEŢI DE LA MEDICUL DE FAMILIE ADEVERINŢĂ ÎN CARE SĂ ATESTE „CLINIC SĂNĂTOS” -  „APT PENTRU ŞCOALĂ”          
PENTRU ANUL ŞCOLAR   2015 – 2016 SUNT PROPUSE:  
5 CLASE PREGĂTITOARE – 125 LOCURI

                                                   PERIOADA DE ÎNSCRIERE:                                                           
 
ETAPA I: 23.02.2015 – 13.03.2015
LUNI-VINERI: 8,00-20,00
SÂMBĂTĂ: 8,00-13,00
CONFORM GRAFICULUI AFIŞAT
ZIUA PORŢILOR DESCHISE” VA FI ÎN ZIUA DE 20 FEBRUARIE 2015
 ORELE 13,00-19,00
PENTRU MAI MULTE DETALII PUTEŢI ACCESA BLOGUL ŞCOLII: scoala27bucuresti.blogspot SAU SIT-UL:
www.edu.ro – inscrieri in invatamantul primar – informatii pentru parintiCLASA I   2015 – 2016 – NU SUNT LOCURI LIBEREBAZA MATERIALĂ A ŞCOLII:


21 săli de clasă şi cabinete
1 bibliotecă dotată cu 14000 volume disponibile
1 cabinet medical
1 cabinet stomatologic
1 cabinet consiliere psihopedagogică
1 cabinet metodic dotat cu internet, calculatoare, copiator, materiale didactice
1 sală de sport
1 laborator de fizică doatat cu internet, tablă interactivă, videoproiector, calculator, laptop, imprimantă.
1 laborator de biologie dotat cu claculator
1 laborator de chimie doatat cu calculator, internet
1 sală AeL cu 10 calculatoare si 1 server.  Calculatoare in fiecare sala de clasă               TEL VERDE : 0800816021

sâmbătă, 27 decembrie 2014

Simpozion ”Revoluția din decembrie 1989”

         În data de 10 decembrie 2014 a avut loc la sediul Institutului Revolutiei Române din Decembrie 1989 simozionul cu tema ”Revoluția din decembrie 1989” la care au fost invitați profesorii de istorie din capitală, membrii Institutului și invitați de marcă. Au luat cuvântul, printre alții Alexandru Mironov, Gelu Voican Voiculescu, Claudiu Iordache etc. Invitații au fost solicitați să împărtășească din experiența domniilor lor din timpul Revoluției din 1989, facând precizări privind evenimentele din Timișoara, București, dar și legate de deciziile din ziua de 25 decembrie 1989 și execuția soților Ceaușescu. Discuții aprinse, controverse istorice, mărturii ale participanților... pe scurt un moment important in rememorarea evenimentelor din 1989.
 
 prof. Elena State
 


În așteptarea sărbătorilor de iarnă

       Joi, 18.12.2014, in holul mare al școlii noastre a avut loc o frumoasă serbare realizată de prof. de educație muzicală, Ileana Găină și prof. de religie, Ovidiu Balahura. Programul susținut de elevii școlii coordonați de cei doi profesori dedicați a constat din colinde și obiceiuri de iarnă. Este de apreciat munca depusa de acești dascăli pentru păstrarea tradițiilor poporului nostru si continuarea lor prin intermediul copiilor.